Skip to content

Veri Sorumlusu kayıt Tarihlerinin Uzatılması Hakkında Duyuru

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, veri sorumluları için son kayıt tarihini uzattı.

“Covid-19” virüs nedeni ile, veri sorumlularının kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamadığı ve Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün süresinde yerine getirilemediği gerekçesiyle Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile sektör temsilcileri tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ na iletilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,

kadar uzatılmasına karar verilmiş, söz konusu karar 02.06.2020 tarihli ve 31166 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. 

KVKK / GDPR

6698 sayılı KVKK' na uyum süreçleri için hukuki ve uçtan uca teknik danışmanlık hizmetleri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki idari ve teknik tedbirler çerçevesinde; kanuna tabi gerçek ve tüzel kişilerin hazırlanması gereken dökümanlar olduğu gibi, günlük iş süreçlerinin de idari tedbirlerdeki başlıklara uygun hale getirilmesi ya da mevcut hazırlık çalışmalarının da bu başlıklara ve kurumun taleplerine uygun hale olarak güncellenmesi gerekmektedir.

Yine aynı şekilde bilişim altyapısının da teknik tedbirlerdeki başlıklara uygun hale getirilerek 6698 sayılı kanuna uygun şekilde hayata geçirilmesi gerekmektedir. Ayrıca teknik ve idari tedbirlerin aralarındaki uyumluluğa da dikkat edilmesi gerekmektedir.  

Carnatech olarak, sahip olduğumuz uzmanlıkları birleştirerek, bütünleşik danışmanlık hizmetlerimiz ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile ilgili yükümlülüklerinizi yerine getirmenize yardımcı oluyoruz.

Bütünleşik bir bakış açısıyla şirketinizin tüm kişisel veri envanterini ortaya koyarak uyum sürecinde gerekli teknik, idari ve hukuki tüm aksiyonları tek bir çatı altında sunuyoruz. Bütünleşik danışmanlık hizmetlerimizin içeriği ve diğer detaylar için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Güncel Haberler & Yazılar

Nakivo Backup and Replication

NAKIVO – Üstün Performanslı Yedekleme Yazılımı

NAKIVO Backup & Replication, VMware® vSphere, Microsoft Hyper-V®, Nutanix® AHV ve AWS® EC2 gibi sanal, fiziksel ve bulut ortamlarındaki kritik verilerinizin ve uygulamalarınızın güvende olmasını sağlayan
Devamını oku
Covid-19 ve Siber Tehditler

COVID-19 ile Siber Tehditler Arttı

Wi-Fi 6, 802.11ac ile kıyaslandığında tek kullanıcı veri transferini %37 daha hızlı gerçekleştirecek. Daha da önemlisi, özellikle kalabalık çevrelerde kullanıcı başına dört kat daha fazla veri transferi gerçekleştirilebilecek olması.
Devamını oku
Wi-Fi 6 (AXE WiFi) Ön İzleme

Wi-Fi 6 (AXE WiFi) Ön İzleme

Wi-Fi 6, 802.11ac ile kıyaslandığında tek kullanıcı veri transferini %37 daha hızlı gerçekleştirecek. Daha da önemlisi, özellikle kalabalık çevrelerde kullanıcı başına dört kat daha fazla veri transferi gerçekleştirilebilecek olması.
Devamını oku

KVKK İdari ve Teknik Tedbir Analizi Yaptınız Mı?

KVKK Analizi çalışmamız, kanun ve İdari ve teknik tedbir konuları çerçevesinde hazırlanmış ve bu konuda soru cevap yaklaşımıyla ilgililere faydalı olunması amaçlanmıştır. Kurumunuzun mevcut işleyişine göre KVKK süreci ile ilgili çalışmaların öncesinde durum tespiti yapabileceğiniz KVKK analiz çalışmamızı kullanabilirsiniz.

carnatechlogo_white_500