Skip to content

Veri Sorumlusu kayıt Tarihlerinin Uzatılması Hakkında Duyuru

KVKK kapsamında Veri Sorumluları Siciline Kayıt için son tarih 30 Eylül 2020!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile sektör temsilcileri tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ na iletilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Ertelemeyi avantaja çevirerek KVKK uyum sürecini zamanında tamamlayabilirsiniz. 

KVKK / GDPR

6698 sayılı KVKK' na uyum süreçleri için hukuki ve uçtan uca teknik danışmanlık hizmetleri

Carnatech olarak, sahip olduğumuz uzmanlıkları birleştirerek, bütünleşik danışmanlık hizmetlerimiz ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile ilgili yükümlülüklerinizi yerine getirmenize yardımcı oluyoruz.

Bütünleşik bir bakış açısıyla şirketinizin tüm kişisel veri envanterini ortaya koyarak uyum sürecinde gerekli teknik, idari ve hukuki tüm aksiyonları tek bir çatı altında sunuyoruz. Kurumunuzun KVKK uyum süreci öncesindeki idari ve teknik durumunu görebilmeniz için hazırladığımız soru-cevap analiz çalışmamıza göz atmanızı öneririz.

Bütünleşik KVKK Hizmetlerimiz

KVKK Uyum Süreci Danışmanlığı

Politikalar doğrultusunda iç süreçlerin tasarlanması ve düzenlenmesi safhasıdır. İdari ve Teknik olarak gerekli olan tüm süreçler bu aşamada tespit edilmektedir.

KVKK Teknik Danışmanlık

Kişisel verilerinizin yanlışlıkla ya da kötü niyetli kişiler tarafından dışarıya aktarılmasını, veri kaybı veya veri sızıntısını önlemeyi ve raporlamayı kapsayan IT çözümleri sunmaktadır.

KVKK Eğitimi

KVKK için gerekli eğitimler şirketin ihtiyaçları ve sektörüne göre uzmanlarımız tarafından hazırlanarak verilmektedir.

KVKK İdari Danışmanlık

Hukuk Danışmanlığı Hizmetimiz, şirketin sahip olduğu hukuki anlaşmaların vb. dokümanların gözden geçirilerek KVKK’ ya uyumlu hale getirilmesini sağlamaktadır.

Sızma Testi

Belirlenen bilişim sistemlerindeki mantık hataları ve zafiyetleri tespit ederek sistemleri daha güvenli hale getirmek maksadıyla, “yetkili” kişiler tarafından ve “yasal” olarak gerçekleştirilen güvenlik testleridir.

KVKK Denetim Hizmetleri

Şirket organizasyon yapısını göz önünde bulundurarak, Kanun kapsamında alınması gereken idari ve teknik tedbirlerin uygunluğunu denetleyerek, gereksinimlerin raporlanmasını sağlamaktayız.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile ilgili son gelişmeler ve güncellemelerden haberdar olmak için e-posta listemize kayıt olabilirsiniz.

Carnatech Veri Danışmanlığı

İletişim Formu

Carnatech Veri Danışmanlığı

Bülten Kayıt Formu