Skip to content

Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği

Felaket kurtarma ve iş sürekliliği çözümlerimiz ile kurumların en kötü kriz ortamlarında dahi işlerini kesintisiz şekilde sürdürmelerini sağlıyoruz.

felaket kurtarma ve iş sürekliliği

İşlerinin devamlılığını önemseyen kurumlar,  Felaket Kurtarma (Disaster Recovery) ve İş Sürekliliği (Business Continuity) konularının önemli ve hassas olduğunun farkındadırlar. Herhangi bir kesinti ve aksaklık ile yaşanacak verim ve prestij kaybına karşı, ihtiyaçlarına uygun iş sürekliliği çözümleri kullanmanın da bilincindedirler.

KVKK kapsamında yapılan düzenlemeler ile verilerin korunması yasalar tarafından zorunlu hale getirilmiştir. Bu durum kurumların uzun süreli veri saklama ve iş sürekliliği konularında daha doğru kararlar almalarını sağlamaktadır. Bunun yanında bilgiye ve kurumsal verilere kesintisiz erişim imkanı, olası bir kriz durumunda bile kurumlara rekabet avantajı getirmektedir.

Olası bir felaketin, mümkün olan en az kayıpla atlatılması, kurumsal risk yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Carnatech olarak, BT sistemlerinizi iç ve dış tehditlere, öngörülmeyen kesintilere, doğal afet ve saldırılara karşı yenilikçi çözümler üretiyoruz.

Felaket Kurtarma Nedir?

Felaket kurtama (Disaster Recovery) tanımından önce felaket (Disaster) nedir? Sorusunun cevaplanması gereklidir. Felaket, bilgi teknolojilerinin fiziksel veya elektronik olarak sistemin çalışmaz, verilerin ulaşılamaz hale gelmesi durumudur. Felaket Kurtarma ise temel olarak felaketin kayıpsız şekilde atlatılmasını, ve kısa sürede bilişim sistemlerinin tekrar çalışmaya devam etmesini hedeflemektedir.

İş Sürekliliği Nedir?

Temel olarak iş sürekliliği çözümleri, beklenmeyen bir arıza durumunda bilişim sistemlerinin kesintisiz bir şekilde çalışmaya devam etmesini sağlamaktadır. Deprem, Sel, Yangın, donanım ve yazılım arızaları, kişisel hatalar gibi kriz ve afet durumunda kurumların önceden belirlenen seviyede işlerini yürütebilme becerisidir. Bu durum kurumların ihtiyaçlarına uygun bir veri yedekleme ve veri depolama, koruma ve sürekli erişilebilir kılma modelinin gerekliliğini beraberinde getiriyor.

Çözümlerimiz Hakkında

Kurumların işleyişinin devamlılığı için verilerin her zaman korunması ve bilişim sistemlerinin kesintisiz olarak çalışması gereklidir. Bunun yanı sıra ortaya çıkabilecek yerel sorunlar ve altyapı arızaları kurumları geri dönüşü olmayan felaketlere sürükleyebilir. Kesintisiz sistem çözümlerinde dört ana bileşeninin kesintisi ve kayıp olmadan çalışması hedeflenir. Bunlar; Sistem(Donanım), Uygulamalar (İşletim Sistemi, Servisler ve Uygulamalar), Veri ve Servis sağlayıcılar dır.

Her şeyden önce atılacak ilk adım, kriz yaşamadan önce her türlü senaryoya gore süreç, karar ve etkinlik kurallarının oluşturması sürecidir. Bu süreç bir felaket sonrası kurumun kritik bilgi teknolojileri altyapısının kurtarılmasına ilişkin, politika ve prosedürlerin hazırlandığı bir süreçtir. Bu aşamada risk yönetimi, felaket kurtarma senaryoları, iş sürekliliği planlaması gibi konular için etkili çözümler üretilmeli ve uygulanmalıdır.

Carnatech olarak işlerinizin sürekliliğini sağlayan bir plan dahilinde, teknoloji kaynakları, iş ortakları ve tedarikçileri kapsayan en uygun iş sürekliliği çözümleri üretiyoruz.  Gerek yedek donanım sağlama aşamasında gerek bulut ortamında veya güvenli lokasyonlarda iş sürekliği ve felaket kurtarma çözümleri sağlıyoruz.

Sunduklarımız

  • Felaket Kurtarma senaryolarının oluşturulması
  • Kritik iş süreçlerine ilişkin verilerin korunması
  • Profesyonel yedekleme stratejilerinin ve hedeflerinin oluşturulması
  • Yedekleme donanım ve uygulamalarının devreye alınması
  • İş süreklliği ve felaket kurtarma işlemlerinin yönetilmesi

Kazanımlarınız

  • Veri kaybı en aza indirilebilir
  • Oluşabilecek maddi kayıplar engellenir
  • Veri kayıplarıyla gelen itibar kaybı engellenir
  • Zaman kayıplarının önüne geçilir
  • Kritik öneme sahip bilgilere ulaşılması sağlanır 
Carnatech Yenilikçi Çözümler

Kalite odaklı ürünler ve yenilikçi çözümlerimiz ile tanışın.

Dijital dönüşümler KOBİ’ lerin verimliğini, gelirini ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmalarına yardımcı olur. Dijital dönüşümünüzü ihtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun olan inovatif çözümlerimiz destekliyoruz. Bize ihtiyacınızı söyleyin, size özel çözüm önerilerimizi sunalım.

Carnatech Veri Danışmanlığı