Skip to content

KVKK Eğitimi

KVKK eğitimlerimiz, hukuk müşavirlerimiz, bilişim uzmanlarımız ve eğitimcilerimizin katılımları ile micro öğrenim tekniğine göre verilmektedir.

31.01.2018 tarihli “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler” isimli Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararına göre, kişilerin sağlık, dernek/vakıf/sendika üyelikleri gibi verilerini işleyen çalışanların, kişisel verilerin korunması mevzuatı ile ilgili düzenli olarak eğitim almaları artık zorunlu hale geldi.

KVKK / GDPR konusunda uzman hukukçularımız, bilişim uzmanlarımız ve eğitimlerimiz tarafından güncel mevzuat ve yönetmeliklere göre hazırlanan “KVKK Eğitimleri” ihtiyacınız olan en güncel bilgileri içermektedir. “KVKK Eğitimleri” ile başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve kişisel verilerin işlenmesinde idari ve teknik anlamda uyulması gereken usul ve esaslar konusunda getirilen yeni yükümlülükleri ve bu yükümlülüklere uyulmaması durumunda karşılaşılacak para ve hapis cezalarını detaylı olarak anlatıyor.

KVKK Eğitim Programının Hedefi

6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kurumunuz için özel danışmanlık hizmeti almanıza gerek kalmadan hem zorunlu eğitim şartını yerine getirilmesini sağlamak, hem de kurumunuzun uyum sürecini ve KVKK yükümlülüklerini en iyi şekilde sağlayacağı kabiliyetlerin kazandırılmasıdır. .

KVKK Eğitimi İçeriği

 • 6698 sayılı KVKK kapsamında yer alan kavramlar
 • Veri sorumlusu ve veri işleyen’ in sorumlulukları
 • Verilerin işlenme süreçleri ve alınması gereken önlemler
 • Açık rıza alırken dikkat edilecek hususlar
 • Açık rıza istisna halleri
 • Verilerin silinmesi ve yok edilmesi
 • Verilerin anonim hale getirilmesi
 • Verilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarılması
 •  VERBİS ( veri sorumluları sicili)
 • KVKK yükümlülüklerine uyulmayan hallerde uygulanacak adli ve idari yaptırımlar
 • Yetkilendirme matrisi
 • Yetki kontrolü süreçlerinin yönetimi
 • Loglama sisteminin kontrolü
 • Ağ güvenliğine ilişkin teknik tedbirler
 • Veri güvenliğinin sağlanamaması riski
 • Örnek veri sızıntısı vakası incelenmesi
 • Siber güvenlik
 • KVKK ve regülasyonlar için doğru teknoloji yatırımı
 • Kişisel veri güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler
 • Sızma testi, veri maskeleme, güvenlik duvarları ve anti virüs yazılımları hakkında bilgilendirmeler

Kurumunuza Özel KVKK Eğitimi İçin Hemen Teklif Alın!

Kanun kapsamında kurum personeline KVKK eğitimlerinin verilmesi zorunludur. Avukatımız ve bilişim uzmanımızın yaptığı eğitimlerde; ilgili kanun tüm yönleriyle değerlendirerek, netlik olmayan konulara ışık tutar ve günlük hayatta yaşanan olaylardan örnekler vermektedir.

Carnatech Veri Danışmanlığı