Skip to content

KVKK Hukuk Danışmanlığı

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) yönelik Hukuki Danışmanlık Hizmetimiz, işletme süreçlerinizin ayrı ayrı hukuki gözden incelenmesi, analize tabi tutulması ve iyileştirilmesi işlemidir.

KVKK İdari Tedbirler

KVKK Hukuk Danışmanlığı

Gün içerisinde işletmenizin doğal akışında satış, servis, tahsilat, muhasebe, müşteri ilişkileri, insan kaynakları, üretim ve daha birçok birimin hukuki gözden incelenmesi ve KVKK tarafında atılacak adımların Veri Sorumlunuz ile kararlaştırılmasıdır.

Kişisel verilerin korunması kanunu uyum danışmanlığı multidisipliner bir danışmanlık yaklaşımı gerektirir. Kanun maddeleri ve mevzuatın; hukuk ve bilgi güvenliği uzmanlarınca, hizmet verilecek kuruluşların veri işleme süreçleri ve amaçları göz önünde bulundurularak bütüncül olarak ele alınıp uyum sürecinin yürütülmesi gereklidir.

Kişisel verilerin korunması kanunu, çoğunlukla düşünülenin aksine evrak işlerinden oluşan bir kanun değildir. Kanun, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin düzenlemeler getirirken asıl olarak kurumlarda kişisel verilere ilişkin bir kültür oluşturmayı amaçlamaktadır.

KVKK’nın bu ruhuna uygun olarak hukuki danışmanlık hizmetini verirken, şirket ve personelleri kanunun amaçlarını tam olarak anlayabilmeleri için farkındalık eğitimleri veriyoruz. Ancak bu şekilde şirket için oluşturulan veri işleme politikaları ve şirket içindeki operasyonlar, uygulamalar arasında gerçek bir uyumdan söz edilebilecektir.

Bu uyum sürecinde şirket işleyiş ve operasyonlarınızı minimum düzeyde yavaşlatacak akılcı çözümler ve uygulamalarla süreci yönetiyoruz.

KVKK ihlali Durumunda Kanuni Yaptırımlar ve Cezalar

Kişisel verilerin korunması ile ilgili ihmal ve ihlaller işletmelere ağır hukuki ve cezai sorumluluklar yükler. Benzer şekilde GDPR ile ilgili uyum sorunlarında şirketin bir önceki yıla ait küresel cirosunun %4’ü veya 20.000.000 Euro’ya kadar yüksek para cezalarının uygulanması söz konusudur. Kanun, ihlal halinde uygulanacak yaptırımları “Suçlar” ve “Kabahatler” olarak iki başlık altında toplamıştır.

Kabahatler (2020 Güncel)

KVKK kanununda belirtilen ihlal durumlarında uygulanacak idari para cezaları, kanunun 18. maddesinde belirtilmiştir.

27.040 Türk Lirasından 1.802.641 Türk Lirası’ na kadar para cezası verilir.

9.013 Türk Lirasından 180.264 Türk Lirası’ na kadar para cezası verilir.

45.066 Türk Lirasından 1.802.641 Türk Lirası’ na kadar para cezası verilir.

36.053 Türk Lirasından 1.802.641 Türk Lirası’ na kadar para cezası verilir.

Yaptırımlar (2020 Güncel)

KVKK Kanunu 17. maddesinde Türk Ceza Kanunu’nun maddelerine atıfta bulunarak suç teşkil eden durumları ve cezaları belirtmiştir.

Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar  hapis cezası verilir. Özel nitelikli kişisel veri ise ceza yarı oranda artırılır

Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, 2 yıldan 4 yıla kadar  hapis cezası ile cezalandırılır.

Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası verilir.

Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

KVKK ile Tam Uyumlu İdari Tedbir Çözümleri Sunuyoruz

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) yönelik Hukuki Danışmanlık Hizmetimiz, işletme süreçlerinizin ayrı ayrı hukuki gözden incelenmesi, analize tabi tutulması ve iyileştirme işlemidir. Bu uyum sürecinde şirket işleyiş ve operasyonlarınızı minimum düzeyde yavaşlatacak akılcı çözümler ve uygulamalarla uyum sürecinizi yönetiyoruz.

Carnatech Veri Danışmanlığı