Skip to content

KVKK Uyum Süreci Danışmanlığı

KVKK uyum süreci danışmanlığı hizmetlerimiz, yasal uyumsuzluk nedeniyle oluşabilecek risklerin tespit ederek, her türlü kişisel verinin yönetmeliklere uygun şekilde işlenmesi ve korunması için ihtiyaç duyulan teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlar.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlık Hizmetlerimiz, yasal uyumsuzluk nedeniyle oluşabilecek risklerinizi tespit ederek, her türlü kişisel verinin hukuka uygun olarak işlenmesi ve muhafazası için gereken teknik ve idari tedbirleri almanızı sağlar.

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin temel ilkeler, her türlü kişisel veri işleme faaliyetlerinin içinde bulunmalı ve veri işleme faaliyetleri bu ilkelere uygun olarak yürütülmelidir:

KVKK Hangi Sektörler İçin Önemlidir?

Kişisel veri barındıran, işleyen, depolayan, her şirket KVKK’ya uygun şekilde faaliyet göstermelidir. Kişisel veriler kavramı, bazı sektörler için oldukça önemlidir. Bu sektörlerde bulunan şirketlerin özellikle kişisel veriler konusunda hukuki destek alması gerekmektedir. 

Personel Bilgileri

Tekstil / Gıda Şirketleri

Sağlık Şirketleri & Hastaneler

Reklamcılık Şirketleri

Telekomünikasyon Şirketleri

Oteller & Konaklama Merkezleri

KVKK Uyum Süreci Adımları

Kişisel veri barındıran, işleyen, depolayan, her şirket KVKK’ya uygun şekilde faaliyet göstermelidir. Kişisel veriler kavramı, bazı sektörler için oldukça önemlidir. Bu sektörlerde bulunan şirketlerin özellikle kişisel veriler konusunda hukuki destek alması gerekmektedir. 

ANALİZ & DURUM TESPİTİ YAPILMASI

KVKK kapsamında yürütülen tüm çalışmaların uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik ve güvenliği açısından kontrol edilmesi aşamasıdır. Uyum çalışmalarımız, uluslararası geçerliliği olan standartlara (ISO 27001, BS 10012, vs.) ve ilgili kanunlara uygun olarak, profesyonel proje yönetimi (PMI, Agile, Scrum) yaklaşımı ile gerçekleştrilmektedir.

VERBİS KAYDININ YAPILMASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 16 ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır.

VERİ ENVANTERİNİN HAZIRLAMASI

Kişisel veri envanterinin detaylı bir şekilde oluşturulması ve verilerin sınıflandırılması aşamasıdır. Şirketin Muhasebe, İnsan Kaynakları, Hukuk Danışmanı ve Bilgi İşlem Departmanı Sorumlularının desteği Veri Envanteri Oluşturma ve Veri Toplama Prosedürlerinin hazırlanması gerekmektedir.

FARKINDALIK EĞİTİMLERİNİN VERİLMESİ

Şirketlerin ihtiyaçları ve sektörüne göre belirlenmiş KVKK ‘ ya uygun eğitimlerin verilmesi aşamasıdır. KVKK Kapsamında tüm personellere Farkındalık Eğitimleri verilir. Verilen Eğitim ve Bilgilendirmeler için personellerden taahhütname alınır.

ŞİRKET POLİTİKALARI HAZIRLANMASI

KVKK’ya ilişkin şirket politikalarının hazırlanması aşamasıdır.

WEB SİTESİ KVKK UYUMU

Web sitelerinin kişisel verileri koruma kanuna uygun hale denetimlerinin yapılması aşamasıdır.

AYDINLATMA METNİ HAZIRLANMASI

Aydınlatma ve açık rıza metinlerinin oluşturulması aşamasıdır. KVKK Kapsamına uygun Aydınlatma Metninin hazırlanması ve WEB SİTENİZE, İLAN PANOLARINIZA asılması gereklidir.

VERİ GÜVENLİĞİ VE GİZLİLİĞİ TEDBİRLERİNİN ALINMASI VE DENETİMİ

KVKK Kapsamında Veri Envanterlerinin güvenliği ve gizliliği ile ilgili tedbirler alınmalıdır.

KİŞİLERİN AÇIK RIZALARININ ALINMASI

KVKK Kapsamında matbuu form, e-posta, SMS veya çağrı merkezi ile onay alınması mümkündür. Bu tür durumlarda Onay alınan yöntem ve onay dataları ve dokümanları saklanmalıdır.

TAKİP DENETİMLERİ

Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimlerin yapılması aşamasıdır.

SÖZLEŞME KONTROLLERİ

Şirket sözleşmelerinin gözden geçirilerek KVKK’ ya uyumlu hale getirilmesi aşamasıdır.

SONUÇLANDIRMA RAPORU

Tüm aşamaların sonucunda tespit edilen uyumsuzlukların iyileştirilmesini içeren proje sonuçlandırma raporudur.

Uçtan Uca KVKK Uyumluluk Danışmanlığı Hizmeti Veriyoruz.

KVKK uyum süreci danışmanlığı hizmetlerimiz, yasal uyumsuzluk nedeniyle oluşabilecek risklerin tespit ederek, her türlü kişisel verinin yönetmeliklere uygun şekilde işlenmesi ve korunması için ihtiyaç duyulan teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlar.

Carnatech Veri Danışmanlığı