Skip to content

Proje Yönetimi ve Kurulum Hizmetleri

Uzun yıllara dayanan proje yönetimi ve kurulum hizmetleri tecrübemiz ile müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşılıyoruz.

Veri merkezi çözümleri

Proje Yönetimi ve Kurulum Hizmetleri

Bilgi teknolojileri ile iç içe yaşamanın getirisi olarak kurumlar, kendi ihtiyaçları veya hizmet verdikleri kitlenin ihtiyaçlarına yönelik sayısız proje gerçekleştirmektedirler. Yeni ürünler, hizmet ve süreçlerin tasarımı, revizyonlar gibi oldukça geniş çerçevesi olan Proje Yönetimi ve Kurulum Hizmetleri deneyim gerektiren önemli bir disiplindir.

Projelendirme yapılırken, yapılacak çalışmanın kurumun stratejileri ile uygun olması etkili bir analiz ve planlama ile tasarlanması gereklidir. Amaç ve hedeflerin net olarak ortaya konması, başlangıç ve bitiş zamanlarının belirlenmesi de önemli bir husustur. Bunlara ek olarak koordinasyonun doğru biçimde oluşturulması ve uygulama aşamasında doğru gözlem ve denetimler başarıya ulaşmadaki  en önemli faktörlerdir.

Çalışmalarımızda tüm bu adımları en doğru ve en etkin şekilde gerçekleştirerek kurumlara eksiksiz, katma değerli proje yönetimi hizmetleri sunuyoruz. Proje yönetim hizmetlerimiz ile kaynakları etkin şekilde kullanıyor, koordinasyonlarımızı doğru biçimde sürdürüyor ve olası riskler için erken tedbirler alıyoruz.

Carnatech olarak Proje Yönetimi Hizmetleri kapsamında;

İçerik, Entegrasyon, Zaman, Maliyet, Kalite, Genel Kaynak, İletişim, Risk, Performans, Tedarik Yönetimi olmak üzere projelendirmenin gerektirdiği tüm hizmetleri sağlamaktayız.

Proje yönetim anlayışımız ile kaynak kaybını önlemek, kuruma katma değer sağlamak ve projemizde başarıya %100 ulaşmak temel hedefimizdir.

Kurulum Hizmetleri

Deneyimli ekiplerimiz ile en basit mimarilerden, kompleks ve kritik sistemlere kadar tüm yapılarda katma değerli kurulum hizmetleri veriyoruz. Bilgi teknolojilerinin tüm yazılımsal ve donanımsal sistemlerinin entegrasyonunu başarıyla gerçekleştiriyoruz.

Verimli, güvenli, doğru teknolojiler ve yetkin insan kaynaklarının birleşimi ile imza attığımız kurulum projelerinde kurduğumuz sistemleri uluslararası standartlarda hayata geçiriyoruz.

Kurulum hizmetlerimiz; donanımsal ve yazılımsal katmanlarda planlama, devreye alma, yenileme, güncelleme, geliştirme, işletme ve yönetim gibi, kurumların ihtiyaçlarını her seviyede karşılayacak niteliktedir.

Proje Yönetimi Ve Kurulum Hizmetleri​

Kapsam Yönetimi

Kapsam yönetimi Kısaca Proje gereksinmelerinin toplanması, kapsamın tanımlanması, aşama ve görevlerin listesinin oluşturulması ve denetlenmesi süreçlerini içermektedir.

Zaman Yönetimi

Görevleri tanımlanması, uygun şekilde sıralanması, gerekli kaynak tahminlerinin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, bunların bir zaman çizelgesi üzerinde doğru şekilde denetlenmesi aşamalarıdır.

Maliyet Yönetimi

Görevler için maliyet tahminlerinin yapılarak proje bütçesinin denetlenmesidir.

Entegrasyon Yönetimi

Proje sözleşmesinin ve yönetim planının hazırlanması, oluşacak süreçlerin izlenmesi, denetlenmesi, proje aşamalarının birbirleri arasında bağlantıları ve geçişlerinin takibi ve son olarak da doğru ve başarıyla sonuca ulaştırılmasıdır.

İletişim Yönetimi

Projenin paydaşlarını belirlenmesi, paydaşlar da görev alan personelin bilgilendirilmesi, beklentilerinin yönetilmesi ve raporlanması hizmetlerini içermektedir.

Değişiklik Yönetimi

Gerekli durumlarda proje süresince oluşabilecek değişiklerin belirlenmesi, planlanması, uygulanması ve denetlenmesi süreçlerinin yönetimidir.

Tedarik Yönetimi

Proje kapsamında ihtiyaç duyulan her türlü donanım, yazılım ve istihdam edilecek personelin tedarik süreçlerinin en etkin ve verimli şekilde yönetilmesidir.

İnsan Kaynakları Yönetimi

Proje insan kaynakları planı çerçevesinde doğru ve uygun insan kaynağının yönlendirilmesi ve yönetilmesidir.

Kalite Yönetimi

Projenin kalite planının yapılması, bu plana uygun olarak yönetilmesi ve denetlenmesidir.

Risk Yönetimi

Proje risk planının yapılması, risklerin belirlenmesi, niteliksel ve niceliksel risk çözümlenmesinin yapılması, risk tepkilerinin planlanması ve bunların gözetlenerek denetlenmesi.

Carnatech Yenilikçi Çözümler

Kalite odaklı ürünler ve yenilikçi çözümlerimiz ile tanışın.

Dijital dönüşümler KOBİ’ lerin verimliğini, gelirini ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmalarına yardımcı olur. Dijital dönüşümünüzü ihtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun olan inovatif çözümlerimiz destekliyoruz. Bize ihtiyacınızı söyleyin, size özel çözüm önerilerimizi sunalım.

Carnatech Veri Danışmanlığı