Skip to content

Robotik Süreç Otomasyonu

Robotik Süreç Otomasyonu, eldeki iş gücününün rutin işlerden daha katma değerli işlere odaklanması ve şirketin daha fazla değer üretebilmesi için gereklidir.

RPA - Robotik süreç otomasyonu

Robotik Süreç Otomasyonu öncesinde iş gücü maliyetindeki artış trendi, iş gücü maliyeti farklılıklarından yararlanarak maliyetleri düşürmeyi daha da zorlaştırmıştır. Gelişmekte olan ülkelere yaptırılan işlerde yeterli düzeyde kaliteyi sağlamak da ek zorluklar getirmektedir. Bununla birlikte kurumlar ve işletmeler, operasyonlarını dijitalleştirmeye odaklanmakta ve bu yönde BT yatırımı yapmaktadır.

Ancak pek çok işletme BT kaynaklarını farklı uygulama ve platformlar arasında veri okumak, veri girmek, karşılaştırmak, kopyalamak ve onay vermek gibi işlemler için israf etmekte. Dijitalleşmedeki son ilerlemelerin, çalışanların yürüttüğü işlerin yanı sıra, ürünler ve bunların ilgili teknolojileri üzerinde de önemli etkileri olmuştur. Robotik Süreç Otomasyonu – RPA, eldeki iş gücünün rutin işlerden daha katma değerli işlere odaklanması ve şirketin daha fazla değer üretebilmesi için kesinlikle gereklidir. 

Robotik Süreç Otomasyonu ve dijital iş gücü nedir?

Robotik süreç otomasyonu (RPA) gelişimini sürdüren bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Aslında yapay zeka (AI), iş akışı otomasyonu ve “screen scraping” olarak tabir edilen yaklaşımları benimseyerek günümüze kadar yol alan bu otomasyon biçiminde robotlar, tekrarlanabilen ve kesinlik bekleyen görevleri makine öğrenmesi yoluyla yapabilme imkânı sunmakta. Bu sayede çeşitli ortamlarda önceden tanımlanmış pek çok görevi yapabilmektedir.

RPA kavramı temel olarak iki farklı otomasyon türünü ifade etmektedir.

• Rutin ofis çalışmasının otomasyonu
• Yapay zeka (AI) gibi araçlarla geliştirilmiş akıllı süreçlerin otomasyonu

Rutin ofis iş otomasyonunun etkinliği bir çok küresel uygulama ile operasyonel olarak onaylanmış ve artık günlük iş rutininde yerini almıştır. RPA, insan gücünün daha sofistike işlerin yapılmasında kullanmak adına dijital iş gücünün (dijital çalışan) şirket organizasyonuna yaygınlaştırılması ile temel işleri dijital çalışanlara yaptırmak olarak tanımlanabilir. 

Robotik süreç otomasyonu (RPA)

Robotik Süreç Otomasyonuna geçiş

Tüm ön tanımlı aktivite ve çalışmalar RPA ile desteklenme olanağına sahiptir. Robotik süreç otomasyonuna geçişteki en önemli nokta, daha katma değerli işlere yönlendirilecek eldeki iş gücünün hangi potansiyel alanlarda geliştirilebileceğini tespit ederek bu yönde gelişim planları yapılması olacaktır. Bugün geldiğimiz noktada robotik süreç otomasyonu – RPA, kurumunuzun verimliliğini pek çok konuda artırabilirken, maliyetlerinizi daha rahat kontrol edebilmenizi sağlamaktadır.

Dijital dönüşümün bir parçası haline gelen Robotik Süreç Otomasyonu’ nun değerli sonuçlar yaratabilmesi için süreçlerin iyi analiz edilmesi, doğru tasarlanması ve planlanması gerekmektedir. Örneğin bir bankanın yasal talep sürecinde detaylı ve titizlikle oluşturulmuş 13 görev için 85 robot bir yılda 1,5 milyon talebi işleyerek 200’den fazla çalışanın kapasitesine eşit bir iş gücü yaratabilmiştir.*

Carnatech olarak,  iş süreci dönüşümü konusundaki tecrübemize dayanarak dijital işgücünün, iş operasyonlarında uygulanarak optimize edilmesini destekliyoruz. Küresel tecrübemize ek olarak iş ortaklarımız müşterilerimize en doğru desteği sağlamamıza yardımcı olmaktadır.

Küresel seviyede sunduğumuz, RPA ön keşif gibi öncü vakalardan edindiğimiz tecrübemizi doğru kazanımları belirlemek için kullanıyoruz.

* Boulton, Clint. “What is RPA? A revolution in business process automation” CIO, 03 Sept. 2018

Carnatech Yenilikçi Çözümler

Kalite odaklı ürünler ve yenilikçi çözümlerimiz ile tanışın.

Dijital dönüşümler KOBİ’ lerin verimliğini, gelirini ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmalarına yardımcı olur. Dijital dönüşümünüzü ihtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun olan inovatif çözümlerimiz destekliyoruz. Bize ihtiyacınızı söyleyin, size özel çözüm önerilerimizi sunalım.

Carnatech Veri Danışmanlığı