Skip to content

Teknoloji Danışmanlık Hizmetleri

Teknoloji danışmanlık hizmetleri ile zaman ve iş gücü gibi kaynakların optimum şekilde yönetilmesi, verimliliğin arttırılması ve hizmetlerin daha kaliteli üretilmesi hedeflenir. Kurumların doğru bilgi teknolojilerine yatırım yapmaları neticesinde maliyetlerin düşürülmesi, zamandan tasarruf gibi ölçülebilir geri dönüşler elde etmeleri sağlanır.

Teknoloji danışmanlık hizmetleri

Bir çok kurum teknoloji danışmanlık hizmetleri almadan bilgi teknolojilerine yatırımı yapmakta fakat malesef geri dönüşü düşük sonuçlar almaktadır. Çünkü bu kurumlar doğru sonuçlara ulaşabilmek için bu yatırımlara nereden ve nasıl başlaması gerektiğini, ne kadarlık bütçe ayırması gerektiğini planlayamamaktadır.

Carnatech teknoloji danışmanları ile kurumlara BT startejilerinin geliştirilmesi, optimizasyon, fizibilite, modernizasyon ve enregrasyon gibi konularda kurumlara uçtan uca hizmet veriyoruz. Orta ve uzun vadeli, planlama, bütçe yönetimi konularında sektör deneyimimiz ve bilgi birikimimiz ile etkili çözümler sunuyoruz.

Uçtan uca hizmetlerimizin temel unsuru müşterilerimizin iş ve süreç analizlerinin en iyi şekilde yapılması ve katma değer sağlayan çalışmalar olmasıdır.  Teknoloji Danışmanlık Hizmetlerimizin öncelikli hedefi işletme maliyetlerinde azalma, hizmet kalitesinde yükselme, sorunsuz teknoloji dönüşümü, hız ve esneklik sağlayacak hizmetlerin sunulmasıdır. Devamında ise sistemlerin en performanslı şekilde çalışmasını sağlayacak teknolojik platformların analiz edilmesi, tasarlanması, geliştirilmesi, pilot çalışmaların yapılması ve yaygınlaştırılması sağlanmaktadır.

Teknoloji danışmanlığı hizmetlerimizde ITIL, PMI, MSF gibi referans metodolojileri kullanıyoruz. Uluslararası standartlardaki danışmanlık hizmetimiz şu temel adımlardan oluşuyor:

 • BT politikalarının analizi ve oluşturulması
 • Çözüm modelinin oluşturulması
 • Sistem altyapı analizi ve tasarımları
 • Maliyet analizi (ROI)
 • Proje savunması ve sunumu
 • İşletme ve bakım prosedürlerinin oluşturulması

Teknoloji danışmanlığı hizmetlerimiz, müşterilerimiz ile açık iletişim, etkin koordinasyon ve yakın işbirliği ile amacına ulaşıyor. Bu kapsamda aşağıda yer alan çalışmaları müşterilerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz:

 • Saha otomasyonu danışmanlığı ve projelendirme faaliyetleri
 • Farklı ürün ve teknolojilerin bir arada kullanılması ile gerçekleştirilen danışmanlık hizmetleri
 • Entegrasyona konu olacak çözümlerin proje yönetimi ve kurulumu hizmetleri
 • Olağanüstü durum merkezi yapılandırma danışmanlık ve projelendirme hizmetleri
 • Veri ve sistem güvenliği hizmetleri
 • Altyapı danışmanlık faaliyetleri ve projeleri (uygulama, donanım, ağ, güvenlik, bakım, işletme, veri merkezi vb.)
 • VDI, Bulut Bilişim Çözümleri projelerini paket olarak oluşturmak ya da ihtiyaca yönelik tasarımları müşteriye özel geliştirmek
 • İhtiyaç analizi, kapasite planlaması, proje planlarının oluşturulması ile altyapı analizleri sonrasında tasarımı gerçekleştirmek ve “High Level Design” oluşturmak

Teknoloji Danışmanlık Hizmetlerimiz

Teknolojik gelişimin baş döndüren hızı, sizi mevcut yatırımlarınızın verimliliğini artırırken, yeni teknolojileri de entegre etmeye zorluyor. Uluslararası standart ve metodolojiler kullanarak iş stratejinizi destekleyen doğru teknolojik çözümler için bakın neler yapıyoruz.

Proje Danışmanlığı

 • Ürün bazlı özel proje danışmanlığı
 • Müşteri bazlı özel proje danışmanlığı
 • Otomasyon hizmetleri danışmanlığı
 • ODM danışmanlığı
 • Entegrasyon hizmetleri danışmanlığı

Veri Merkezi Danışmanlığı

 • Fiziksel bileşen analizi
 • Mantıksal bileşen analizi

Sistem Altyapı Danışmanlığı

 • Sunucu sistemleri
 • Veri depolama sistemleri
 • Yedekleme sistemleri
 • Arşivleme sistemleri
 • Kullanıcı erişim bileşenleri

BT İşletme Modeli Danışmanlığı

 • Personel yetkinlik politikaları
 • Eğitim hizmetleri
 • BT işletme süreçleri

Uygulama Danışmanlığı

 • Orta katman
 • Masaüstü sanallaştırma
 • Sunucu sanallaştırma
 • Veri tabanı danışmanlığı

Ağ ve Güvenlik Danışmanlığı

 • İç-dış ağ donanım/yazılım danışmanlığı
 • Güvenlik donanım/yazılım danışmanlığı
 • Politika oluşturma danışmanlığı

Teknolojik Gelişimin Carnatech olarak, teknoloji danışmanlığı hizmetleri kapsamında ve diğer tüm bilgi teknolojileri alanlarında hizmet kalitesine önem veriyoruz. Yapılacak çalışmanın analiz ve projelendirme aşamalarında, hizmetin eksiksiz ve doğru biçimde sağlanması için tüm öncelikleri ve riskleri kapsamlı şekilde belirliyoruz. Bu sayede yapılan çalışmalardan maksimum faydanın elde edilebilmesine odaklanarak başarı sağlıyoruz.

Carnatech Yenilikçi Çözümler

Kalite odaklı ürünler ve yenilikçi çözümlerimiz ile tanışın.

Dijital dönüşümler KOBİ’ lerin verimliğini, gelirini ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmalarına yardımcı olur. Dijital dönüşümünüzü ihtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun olan inovatif çözümlerimiz destekliyoruz. Bize ihtiyacınızı söyleyin, size özel çözüm önerilerimizi sunalım.

Carnatech Veri Danışmanlığı